Adatkezelés és Szabályzat


Az AXEL Professional Softwares Kft (a továbbiakban Cégünk) mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóink és ügyfeleink érdekei ne sérülhessenek. Cégünk tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik az interneten keresztül kapcsolatba kerülnek velünk.

Kérjük, hogy weboldalaink megtekintését megelőzően mindenképpen figyelmesen olvassa végig ezen dokumentációt.

Weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja Cégünk által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Legtöbb weboldalunkat úgy is meglátogathatja, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia, megismerkedhet termékeinkkel, szolgáltatásainkkal. Azonban bizonyos szolgáltatásokhoz információra van szükségünk a felhasználóról, például a nevére vagy e-mail címére, de ezeket az adatokat kizárólag az előre meghatározott célokra, illetve belső statisztikai célokra használjuk.

Amennyiben weboldalainkon keresztül, vagy az azon feltüntetett email címet használva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, email cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait Cégünk nyilvántartásba vegye, kezelje, feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy módosítsuk jelen felhasználási feltételeket, melyről Ön folyamatosan tájékozódhat ezen a weboldalon. Érdemes rendszeres időközönként újra elolvasni ezen dokumentumot és feleleveníteni Cégünk által gyűjtött személyi adatok védelméről szóló tudnivalókat, hiszen a szolgáltatás folyamatos használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és annak frissítéseit is.

Weboldalainkról letölthető programok telepítése és használata kizárólag az adott szoftverhez tartozó licensz feltételek (amely az adott program telepítése előtt is megjelenik, illetve utólag is elérhető a telepítési mappában) ismeretében és elfogadásával, valamint a használati útmutatóban írtak szerint lehetséges.

Adatok gyűjtése

Személyes adatainak felhasználása az Ön és Cégünk közötti együttműködés hatékonyabbá tételét szolgálja. Cégünk weboldala csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket Ön kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre.
Ezeken kívül a szokásos technikai adatok gyűjtése is történik egy látogatás alkalmával, úgy mint például az IP cím.
Az adatokat az alábbi célokra használjuk fel:
- statisztikák és kimutatások készítése
- kapcsolattartás és tájékoztatás
- egyedi tartalmak megjelenítése
- adminisztratív célok
- weboldalaink felhasználók igényeire szabása
- látogatottság elemzés
- rendszerünk védelmének biztosítása
- rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása
- jogosulatlan használat felderítése
- a működési hibák hatékony elhárítása
- Cégünk jogos érdekeinek képviselete
- a weboldal használatával kapcsolatos (jogi) viták rendezése
Az adatokat öt évig őrizzük meg, amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik. Cégünk a rendelkezésre bocsátott személyi adatokat a fent felsorolt esetektől eltekintve az Ön engedélye nélkül nem adja át másoknak, és csakis a fent ismertetett célokra használja fel.

Adatkiadás

Cégünk csak ezen dokumentumban, valamint a törvényben előírt esetekben adhatja ki harmadik félnek az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha:
- a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják
- hatóság erre szólítja fel Cégünket
- Ön előzetesen ezt kérte
- Cégünkkel, illetve weboldalunkkal kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik
- Cégünkhöz és weboldalainkhoz fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében szükséges
Cégünk személyes adatokat nem ad el és nem ad bérbe másoknak. Amennyiben a jelen dokumentum másként nem rendelkezik, Cégünk az Ön által ezen a weboldalon megadott személyi adatait az Ön engedélye nélkül nem bocsátja Cégünk, illetve társult vállalatainkon kívüli felek rendelkezésére.
Cégünk által őrzött személyes adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. A felhasználó kérheti személyes adatai törlését (kivéve ha az adatok megőrzését külön jogszabály előírja, vagy az adatok törlése Cégünk jogos érdekeit sértené), vállalva azon következményeket, hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben a továbbiakban nem tudja igénybe venni.

A személyi adatok védelme

Cégünk célja, hogy a felhasználók megbízzanak ezen webhely adatvédelmi rendszerében. Szigorú elvek szerint védjük a felhasználók személyes adatait és mindent megteszünk az adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, az engedély nélküli hozzáférés vagy kiadás, a módosítás vagy rongálás ellen. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

Emailek

Cégünk elektronikus vagy postai formában küldhet rendszeresen reklámanyagot, amennyiben elérhetőségét számunkra elérhetővé tette. Ez a felhatalmazás bármikor visszavonható.

Cégünk bizonyos időközönként olyan emaileket is küldhet Önnek, amelyekben a kért termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kérdésekről tájékoztatja, vagy a program felhasználásával, fejlesztésével, frissítésével és a törvényi szabályozásával kapcsolatos újdonságokról, vagy aktuális ajánlatokról szól, de kérés alapján bármikor töröljük levelezési listánkból.

A havi rendszerességű hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti automatikusan a más jellegű email üzenetek tiltását.

Ha az ügyfél - akár saját maga, akár képviselője útján - az Cégünk részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (email) továbbít, vagy az elektronikus levélcímet Cégünkkel közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent Cégünk számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve üzleti titoknak, továbbá személyes adatnak minősülő adatot, információt is, az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

Cégünk az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja Cégünknél.

Cégünk email címére küldött levelében megadott személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat bizalmasan kezeljük.

Felhasználó elfogadja, hogy kizárólag céges email címét adja meg. Amennyiben ezzel ellenkezőleg magánszemély email címét használja, úgy ennek esetleges következményeit a továbbiakban a feliratkozó magára vállalja.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal, vagy a szoftverek funkcióinak használata közben (pl. letöltés, megrendelés, aktiválás, hírlevél feliratkozás, stb.) a megadott e-mail címére, rendszerünk automata visszaigazoló levelet is küldhet, mely nem tekinthető kéretlen levélnek.

Web szerver naplók

Az Internet technológiai sajátossága, hogy minden kapcsolatfelvétel naplózásra kerül. Ezek olyan, személyhez nem köthető forgalmi naplók, melyeket kizárólag adminisztrációhoz, terhelés elemzéséhez használunk és tartalmazzák a látogatás időpontját, a látogatott oldal nevét, valamint a felhasználó IP címét.

Statisztikák

Weboldalaink böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából (kizárólag összesített, nem személyre szabott statisztikák) a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használunk. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat bizonyos esetekben a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen.

Cookie-k

A cookie egy olyan kis szövegfájl, amelyet a weboldal küld és tárol a felhasználó merevlemezén, illetve onnan kiolvashat. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására, így rajtuk keresztül nem kerülhet vírus a számítógépre. Minden cookie egy adott felhasználóhoz tartozó egyedi fájl, amelyet csak az azt létrehozó webhely tud olvasni. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön emailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését.

A cookie-k egyik legfőbb célja a kényelmesebb, időtakarékosabb Internethasználat.

Cégünk a cookie-kat adminisztratív célokra, illetve arra használja, hogy szolgáltatásaink színvonalát emeljük, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatokat megfelelően kezelhessük, valamint átfogóbb képet kaphassunk oldalunk látogatottságáról és megkönnyítsük a weboldalon történő tájékozódást. Mindezt azzal a céllal tesszük, hogy weboldalunkat, megoldásainkat és szolgáltatásainkat minél inkább a felhasználók igényeire szabhassuk.

A legtöbb böngésző alapértelmezésben elfogadja a cookie-kat, de a webböngésző programok oly módon is beállíthatóak, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ez utóbbi esetben azonban nem élvezheti majd hiánytalanul a meglátogatott webhely interaktív szolgáltatásait.

Felelősség kizárása

Weboldalainkon közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, Cégünk nem vállal felelősséget azok pontosságáért, valódiságáért, teljeskörűségéért, illetve esetleges módosulásáért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Cégünk nem vállal felelősségét azokért az anyagi és nem anyagi károkért, amelyek weboldalainkkal kapcsolatban, azok használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért Cégünk szintén nem vállal felelősséget.

Cégünk fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására vagy módosítására.

Fontos tudni, hogy technikai okokból az Interneten továbbított elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Cégünk weboldalairól elérhető más cég weboldalaira nem vonatkoznak Cégünk adatvédelmi előírásai. Javasoljuk, hogy tanulmányozza az ily módon elért egyéb webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is, így tudomást szerezhet az ott alkalmazott adatgyűjtési, adatfelhasználási és adatkiadási gyakorlatról.

Szerzői jogok

Cégünk weboldalainak tartalma és struktúrája védjegyoltalom, illetve szerzői jogvédelem alatt áll. Az információk és adatok (különös tekintettel az alábbiakra, de nem kizárva más lehetőséget sem: szövegek, nevek, kifejezések, szövegrészletek, képek és grafikák, elgondolások, letölthető fájlok, programok) bármilyen módon történő felhasználásához, tárolásához, terjesztéséhez, másolásához Cégünk előzetes írásos hozzájárulása szükséges, jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik.

Weboldalainkon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Cégünk részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció Cégünk tulajdonába megy át, azt Cégünk szabadon felhasználhatja.

Egyéb kikötések

Weboldalainkat tilos jogszabályba ütköző módon látogatni és felhasználni. Szigorúan tiltott továbbá weboldalaink elemzése, feltörése, nem rendeltetésszerű használata, módosítása, nem publikus információk megszerzése, illetve ezekre történő kísérlet is.
Előzetes írásos engedély nélkül weboldalaink látogatása szigorúan tiltott minden olyan személy részére, akik munkaviszonyban, vagy más közvetlen kapcsolatban állnak -Cégünkön kívül- más ügyviteli szoftvereket fejlesztő, vagy forgalmazó cégekkel.

Kapcsolat

Szívesen fogadjuk a jelen dokumentummal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket. Kérjük vegye fel kapcsolatot Cégünkkel az alábbi elérhetőségeinken:
AXEL Professional Softwares Kft.
6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 13. III/11.
Adószám: 23588790-2-03
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11732002-21115271
Telefonszám: +36 1 510 0081
Fax: +36 1 700 2239
Email: info@paynow.hu